Pedagogisk grunnsyn - Fauske idrettsbarnehage

Gjennom varierte og utfordrende aktiviteter kan barna få oppleve mestring, samtidig som de utvikler sin kroppslige og koordinative kompetanse. Vi mener også det er viktig å legge til rette for at barna skal få oppleve glede ved bevegelse og idrett – samt at de skal lære å samarbeide og respektere hverandre gjennom felles aktiviteter.

Utfordringer, lek og læring

Salto er avdelingen for de eldste barna i idrettsbarnehagen. Avdelingen har pr. i dag 18 plasser og tre årsverk.

Nyheter

Laster..